Рибарските кули


В близост до Църквата Св.Матияш са построени Рибарските кули с познатите от всички рекламни брошури белоснежни стени. Укреплението е издигнато на мястото на средновековен рибен пазар, откъдето идва и името му. От кулите може да се наблюдава целият град - гледка особено впечатляваща, когато привечер хиляди светлини осветяват мостовете над Дунав. Строителство е започнало през 1895 г. по проект на Frigyes Schulek.