Сентендре


Сентендре – Szentendre става 895 г. владение на Куршан, брата на княз Арпад, с установяването на маджарските племена на територията на днешна Унгария. За първи път се споменава като град през1009 г. На един хълм е издигната църквата Св.Андрей,
откъдето и името на града. Около църковния хълм се групират и къщите на живущите в Сентендре. През 14 в. нараства значението на малкия град заради стратегическото му местоположение меду центровете Буда и Вишеград. 1541 г. турците завладяват близкостоящата крепост Буда, както цялата страна преминава в тяхно владение, и селището почти се обезлюдява. Когато турците отново завладяват Белград за пореден път през 1690 г. около 6000 сърби се преселват в Сентендре, ползвайки се със специални привилегии, дадени им от император Леополд I. В следващите години тук се установявт множество емигранти – от Далмация, Гърция, Босна. Независимо от индустриалната революция през 19 в. и бързо развиващите се технологии през 20 и 21 в. Сентендре се запазва като малък живописен град със средиземноморска атмосфера, архитектурно и религиозно многоцветие и стилово разнообразие, донесени му от различните емигрански вълни. През 1926 г. Сентендре се превръща в колония на изкуството, културата и занаятите, а от 1990 г. градът е отворен към развитие на туризма и се превръща в особено предпочитана туристическа дестинация.Оферти