Вишеград

Вишеград Унгария

Вишеград -Visegrad заради важното си стратегическо разположение Вишеград винаги е бил център на множество интереси. В града и до сега има останки от римско време. След превземането на тези територии от унгарците областта около днешен Вишеград става собственост на брата на княз Арпад Куршан. Първата крепост е построена на мястото на римски военен лагер и за градежа са ползване негови останки. Разрушена е от татарите и отново построена нова крепостна система, останала и до днес, по поръка на крал Бела IV и неговата съпруга Мария през 1250 г. 1335 г. тук се осъществява т.нар. Среща на върха между кралете на Унгария, Чехия , Полша, баварския и саксонския херцози, в която установяват споразумение за стопанска независимост и сътрудничество. Тази среща има своето интересно продължение векове по-късно, в нашето съвремие – 1991 г. и отново през 2006 г., когато се срещат президентите на Унгария, Чехия, Словакия и Полша и образуват известната Вишеградска група.
Оферти