Екскурзия Швейцария без нощен преход 793 лв 18.07.2015 г - 1 място., Екскурзия Виена без нощен преход 399 лв 08.07.2015 г - 10 - места. , Екскурзия Будапеща без нощен преход 249 лв 16.07.2015 г - 17 - места.

Рибарските кули


В близост до Църквата Св.Матияш са построени Рибарските кули с познатите от всички рекламни брошури белоснежни стени. Укреплението е издигнато на мястото на средновековен рибен пазар, откъдето идва и името му. От кулите може да се наблюдава целият град - гледка особено впечатляваща, когато привечер хиляди светлини осветяват мостовете над Дунав. Строителство е започнало през 1895 г. по проект на Frigyes Schulek.