≈ — ”–«»» - 2018 ранни записвани€ до 31.01.2018 г. Ц намаление до - 15% във вс€ка оферта можете да намерите конкретните отстъпки

≈кскурзии »тали€, ќферти за ≈кскурзии »тали€

≈кскурзи€ ¬енеци€ Ц ѕ–ќћќ÷»я
5 ƒни/ 2 Ќощувки
ƒати:
01.03.2018 г. 05.04.2018 г. 27.04.2018 г. 03.05.2018 г.

от: 269 лв.

≈кскурзи€ ¬енеци€ без нощен преход
5 ƒни/ 4 Ќощувки
ƒати:
01.03.2018 г. 05.04.2018 г. 27.04.2018 г. 03.05.2018 г.

от: 469 лв.

≈кскурзи€ ‘ренска –ивиера и »тали€ без нощен преход
6 ƒни/ 5 Ќощувки
ƒати:
04.04.2018 г. 26.04.2018 г. 02.05.2018 г. 24.05.2018 г.

от: 599 лв.

≈кскурзи€ ѕрованс, ‘ренска –ивиера и —еверна »тали€ без нощен преход
6 ƒни/ 5 Ќощувки
ƒати:
04.04.2018 г. 26.04.2018 г. 02.05.2018 г. 24.05.2018 г.

от: 649 лв.

≈кскурзи€ »тали€ –им 10 дневна без нощен преход
10 ƒни/ 9 Ќощувки
ƒати:
18.05.2018 г. 15.09.2018 г.

от: 949 лв.

≈кскурзи€ ёжна »тали€  ампани€ и –им
8 ƒни/ 7 Ќощувки
ƒати:
02.06.2018 г. 22.09.2018 г.

от: 799 лв.

≈кскурзи€ »тали€ “оскана и остров ≈лба без нощен преход
8 ƒни/ 7 Ќощувки
ƒати:
20.05.2018 г. 15.07.2018 г. 22.09.2018 г.

от: 789 лв.

≈кскурзи€ »тали€ “оскана без нощен преход
7 ƒни/ 6 Ќощувки
ƒати:
17.06.2018 г. 02.09.2018 г.

от: 739 лв.

≈кскурзи€ »спани€ Ѕарселона и ‘ранци€ без нощен преход
10 ƒни/ 9 Ќощувки
ƒати:
31.03.2018 г. 28.04.2018 г. 19.05.2018 г. 16.06.2018 г.

от: 899 лв.

≈кскурзи€ Ўвейцари€ без нощен преход
9 ƒни/ 8 Ќощувки
ƒати:
07.07.2018 г. 01.09.2018 г.

от: 993 лв.