≈кскурзии »тали€, ќферти за ≈кскурзии »тали€

≈кскурзи€ ¬енеци€ Ц ѕ–ќћќ÷»я
5 ƒни/ 2 Ќощувки
ƒати:
23.05.2018 г. 20.06.2018 г. 25.07.2018 г. 05.09.2018 г.

от: 269 лв.

≈кскурзи€ ¬енеци€ без нощен преход
5 ƒни/ 4 Ќощувки
ƒати:
23.05.2018 г. 20.06.2018 г. 25.07.2018 г. 05.09.2018 г.

от: 469 лв.

≈кскурзи€ ‘ренска –ивиера и »тали€ без нощен преход
6 ƒни/ 5 Ќощувки
ƒати:
24.05.2018 г. 12.06.2018 г. 17.07.2018 г. 18.08.2018 г.

от: 599 лв.

≈кскурзи€ ѕрованс, ‘ренска –ивиера и —еверна »тали€ без нощен преход
6 ƒни/ 5 Ќощувки
ƒати:
24.05.2018 г. 12.06.2018 г. 17.07.2018 г. 18.08.2018 г.

от: 649 лв.

≈кскурзи€ ёжна »тали€  ампани€ и –им
8 ƒни/ 7 Ќощувки
ƒати:
02.06.2018 г. 22.09.2018 г.

от: 799 лв.

≈кскурзи€ »тали€ “оскана без нощен преход
7 ƒни/ 6 Ќощувки
ƒати:
17.06.2018 г. 02.09.2018 г.

от: 739 лв.

ѕочивка в –имини 2018
8 ƒни/ 6 Ќощувки
ƒати:
04.06.2018 г. 16.07.2018 г. 26.08.2018 г. 09.09.2018 г.

от: 749 лв.

≈кскурзи€ »спани€ Ѕарселона и ‘ранци€ без нощен преход
10 ƒни/ 9 Ќощувки
ƒати:
16.06.2018 г. 14.07.2018 г. 01.09.2018 г. 22.09.2018 г.

от: 899 лв.

≈кскурзи€ Ўвейцари€ без нощен преход
9 ƒни/ 8 Ќощувки
ƒати:
07.07.2018 г. 01.09.2018 г.

от: 993 лв.